Over Arie


Arie Horst
werd in 1940 geboren in Wapenveld. Foto Bennekom120017Op 8-jarige leeftijd werd begonnen met orgelles en vervolgens pianoles. Op 10-jarige leeftijd mocht hij zijn eerste eredienst in de gereformeerde kerk (momenteel de Petruskerk) te Wapenveld begeleiden. Vervolgens werkte hij veel samen met diverse koren als begeleider tijdens uitvoeringen en concerten. Op latere leeftijd legde hij zich toe op het schrijven van koorarrangementen en partijen voor instrumentale solisten. Daarnaast heeft hij vele jaren gewerkt als koordirigent van twee gemengde koren. Regelmatig combineerde hij beide koren om medewerking te verlenen aan bijzondere kerkdiensten en muziekavonden. Bekend zijn de uitvoeringen “Muzikaal Pallet”, waarbij naast koor- en samenzang ook professionele musici meewerkten. Steeds werd als locatie daarvoor de Ned. Herv. Kerk in Krommenie gebruikt, een kerk met een historisch interieur en een fijne akoestiek. Ook heeft hij jarenlang een gemengd dubbelkwartet in Amsterdam geleid en enkele jaren een Song- en Praiseband in Zaandam tijdens Praise-avonden. Hij vervangt tijdelijk dirigenten van koren bij ziekte en/of afwezigheid en treedt op als gastdirigent tijdens muziekavonden en concerten. Hij heeft vele jaren meegewerkt aan opnamen van instrumentale CD’s, enkele keren aangevuld met koorzang. Hij bespeelt dan piano / synthesizer / keyboard. Voor veel CD’s heeft hij eigen bewerkingen geschreven die dan door professionele musici met als basis piano en orgel werden vastgelegd op de schijf. Improvisaties op de piano zijn dan ook een vast onderdeel van het programma van muziekavonden en concerten. Tijdens zijn woonperiode in Zaandam was hij vaste organist van de gereformeerde kerk ‘Het Lichtschip’. Momenteel woont hij al weer vele jaren in Hoogwoud (NH). Hij werkt nu als freelance-organist in Noord-Holland en verzorgt het orgelspel en/of pianospel tijdens kerkdiensten en koor/muziekavonden. ZiVleugelAriejn muzikale creativiteit komt ook tot uiting in de bewerkingen die hij heeft geschreven voor meerdere instrumenten. Hij heeft o.a. een muziekbundel via Uitgeverij ‘Jan Zwart’ uitgebracht voor orgel en/of piano met blaasinstrument(en). Deze bewerkingen (Psalm 138, 130 en 150) zijn ook reeds vastgelegd op CD (bv. de serie’s Al slaat de Zee, U alleen U loven wij en de CD ‘Sonore’). Hij heeft jaren de basis gevormd van Ensemble ‘Sonore’, samen met Dub de Vries als organist. Zelf leidt hij het Ensemble ‘Concento’, waarbij gevarieerd kan worden voor wat betreft de toegevoegde instrumenten (panfluit, viool of trompet). Een hoogtepunt in zijn muziekleven is wel de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ ontvangen in 2011 voor al zijn muzikale activiteiten. In 2010 heeft hij zijn jubileum 60 jaar organist mogen vieren. De concertreis naar Zuid-Afrika, georganiseerd door de inmiddels overleden heer Fanie Smit was een geweldige ervaring voor hem. Concerten zijn er toen gegeven in Johannesburg, Pretoria, Kaapstad en George. Jaarlijks geeft hij, tijdens zijn vakantie in Oostenrijk, een orgelconcert in de Pfarrkirche St. Jodok in Schruns (Voralberg), georganiseerd door Tourismusbüro Schruns-Tschagguns. Hij beschouwt de muziek als een wezenlijk onderdeel van zijn leven.

ariehorst3